Wyniki konkursów

Tu będą się pojawiały wszystkie wyniki
oraz zwycięskie prace konkursowe.

Pierwszy konkurs I Etapu Motyl
zakończy się 30.09.2022

Wyniki konkursów

Najlepsze 10 prac z każdego konkursu
jest nagrodzone.

Zwycięzcy konkursów Etap II Liść

Konkurs I

01.12.2022 – 31.12.2022

Lista zwycięzców

1. Katarzyna

Praca konkursowa

2. Daniela

Praca konkursowa

3. Zofia

Praca konkursowa

4. Gabriela

Praca konkursowa

5. Gabriela

Praca konkursowa

6. Wojciech

Praca konkursowa

8. Maja

Praca konkursowa

9. Dawid

Praca konkursowa

10. Adam

Praca konkursowa

Zwycięzcy całego Etap I Motyl

01.09.2022 – 30.11.2022

Monika

Zofia

Zwycięzcy konkursów Etap I Motyl

Konkurs I

01.09.2022 – 30.09.2022

Lista zwycięzców

1. Monika

Praca konkursowa

2. Justyna

Praca konkursowa

3. Gabrysia

Praca konkursowa

4. Natalia

Praca konkursowa

5. Gabriela

Praca konkursowa

6. Daniela

Praca konkursowa

7. Zofia

Praca konkursowa

8. Zuzanna

Praca konkursowa

9. Maja

Praca konkursowa

10. Zuzanna

Praca konkursowa

Konkurs II

01.10.2022 – 31.10.2022

Lista zwycięzców

1. Zofia

Praca konkursowa

2. Magdalena

Praca konkursowa

3. Ewa

Praca konkursowa

4. Monika

Praca konkursowa

5. Zuzanna

Praca konkursowa

6. Hanna

Praca konkursowa

7. Oliwia

Praca konkursowa

8. Amelia

Praca konkursowa

9. Sandra

Praca konkursowa

10. Zuzanna

Praca konkursowa

Konkurs III

01.11.2022 – 30.11.2022

Lista zwycięzców

2. Nauczyciele:

3. Magdalena

7. Monika

Praca konkursowa

8. Agnieszka

Zwycięzca całego Etapu II liście

01.12.2022 – 28.02.2023

Janek Korbka

Zwycięzca konkursów Etapu II liście

1. Konkurs ,,Artykuł do gazetki szkolnej”

01.09.2022-30.09.2022

Janek Korbka