Odkryj nagrody
Najlepsze 9 prac

z każdego konkursu zostanie nagrodzone.

Zestaw
Frixion

1. Dyktando o ekologii
01.03.2024-31.03.2024

Maksymalna ilość punktów
do zdobycia: 10 pkt

Zestaw
Pintor

2. Quiz ekologiczny
01.04.2024-30.04.2024

Maksymalna ilość punktów
do zdobycia: 10 pkt

Mega zestaw
szkolny

3. Praca plastyczna – Pokaż
dwa oblicza ziemi
01.05.2024-31.05.2024

Maksymalna ilość punktów
do zdobycia: 10 pkt

Voucher
o wartości
1 000 zł

Zwycięzca całego etapu
01.03.2024-31.05.2024